COPYRIGHT SHEMESH MEDIA LTD © 2019

חפשאירועיםמבצעיםמה חדש

מזל טוב לזוכים!!
רשימת הזוכים בהגרלה הראשונה שנערכה ביום שישי, ח אדר ב' 


לשאלות: 02-999-1899

כמה כבר חתמו??

תורה לשמה 

217

תשב"ר

170

מקור חכמה 

53

אהבת ישראל 

148

מוריה

47

אמית שחר

182

ברנקו וויס

10

בית יעקב הרמה

34

דרכי רחל

23

משכנות דעת

68

בית אליהו

55

חב"ד

203

סוכת דוד

10

וזאת ליהודה

18

מגן אבות

18

תורת משה

22

אורות

17

נצח ישראל

19

תורת שלום

37

דרכי יושר

19

00 ימים     00 שעות      00 דקות      00 שניות 

אברהם בן חמו, סוכת דוד 

שלום בער וגנר, תפארת שמואל 

נתן פרסמן, מגן הלב

שירי אלימלך, אמי"ת דביר

ידידיה זינו, תורה לשמה

אלישבע דהאן, דרכי רחל

ישראל לואיס, תורת משה 

משה שרגא, עטרת שלמה

יוסף בנדר, בית אליהו

מרים קוממי, דרכי רחל

מאיר אלפסית יקירי ירושלים

נתן אלמקייס מקור חכמה

יאיר כהן תשב"ר

מיכל לוי עוז והדר

אריאל אוחיון תורת אליהו

 ידידיה ויזר וזאת ליהודה

יהונתן גנח תורת אליהו

חיים סומרשטיין תשב"ר

יהודה פישר נודע בשערים

יעקב פרנדלאו, בית אליהו

מרים גרינפלד, משכנות דעת

נועה מלכה, אמי"ת שחר

טליה בן יאיר, אמי"ת שחר

רות בן הרוש, אמי"ת שחר

ליאל יעקוב, אמי"ת שחר

רחל אביי, אמי"ת שחר

נילי רייך, אמי"ת שחר 

 יצחק שמון, סוכת דוד

אבישי, סוכת דוד

נועה אלקריף, מגן הלב

יעלי שליט, מגן הלב 

 יוסף שניר, תורת שלום

לינוי ארד, אמי"ת שחר

בן ציון מאור, תורת הבית

אילה ברשטיין, משכנות דעת 

ישראל מאיר ארגוטי יש"ק אור אלחנן

מסטואל ווביך, אמי"ת שחר